top of page
Stordal-møbler-bærekraft.jpg

Historier vi har på hjertet:

Bærekraft

Bærekraft som begrep karakteriserer miljømessige, sosiale og økonomiske sider ved samfunnet vi er en del av.

Bærekraftig utvikling er en plan for vår del av ansvaret, for fremtiden, for planeten og alle som bor her i Stordal og i resten av verden.

Miljøansvar

Samfunnsansvar

Våre bidrag for miljøet

 • Råvarer og materialer som forurenser minst mulig

 • Minst mulig svinn og søppel i produksjonen

 • Kontroll på nullutslipp i produksjonen

 • Minst mulig og kortest mulig transport

 • Utvikle møbler som varer lenge før de kastes

 • Komponenter som kan erstattes ved behov

 • Materialer som kan resirkuleres mest mulig

Vårt viktigste bidrag:

Vi gjør så godt vi kan og leter hele tiden etter måter vi kan bli bedre på

golf.jpg

The more I practice, the luckier I get” – Arnold Palmer

stordal-møbler-bærekraft-yin-yang.png
Uten-navn-8.jpg

Fra Stordal til norske hjem er ingen Kinareise

Kortreist betyr lokalproduserte varer som er fraktet forholdsvis korte distanser fra produsent til konsument.

Når vi også velger kortreiste råvarer til vår fabrikk i Stordal, er det et av mange små, men viktige tiltak for å redusere forurensningen som transporten medfører.

Vårt samfunnsansvar

 • Vi produserer i Norge og skaper norske arbeidsplasser

 • Vi gir våre ansatte gode sosiale og økonomiske vilkår

 • Sysselsetting skaper viktige ringvirkninger

 • Ringvirkninger for frisører, butikker og andre

 • Ringvirkninger for våre små lokalsamfunn

 • Ringvirkninger for storsamfunnet

 • Ringvirkninger som betaler seg for alle

En bærekraftig økonomi er rettferdig og varig, slik at alle har råd til å dekke sine behov nå og i fremtiden. 

En som får oppfylt sine menneskerettigheter har mye større mulighet til å være en ressurs for andre mennesker og planeten. 

Det er bra for hver enkelt, for familien, for nabolaget, for landet og for verden.

elefanten-i-rommet.jpg

Elefanten i rommet

Bærekraft er blitt et trendy ord. Det er nesten blitt et synonym for bra eller gjennomførbart.

Bærekraft har blitt mye prat, mens hverken vi eller noen andre er god nok på handling.

Det som er viktig er å gjøre så godt man kan og stadig jobbe for å bli bedre på bærekraft.

bottom of page